By continuing to use this site you agree to our terms of privacy.

Hvorfor investere i Bitcoin eller annen kryptovaluta?

Det er mange grunner til å investere i Bitcoin eller kryptovaluta.
grunn.grunn.grunn

Bitcoin og blockchain-teknologien er idag med på å bidra til å videreutvikling av den digitale økonomien. Bitcoin og kryptovaluta er i ferd med å endre verden for godt og forandre den globale pengepolitikken. Årsaken er at for første gang er pengepolitikk og regjeringer adskilt. I kryptovaluta kan man ikke trykke nye penger når man ønsker.

Finansiellt instrument
Digitalisering av økonomi
Skifte i pengepolitikk
Regjeringer kan ikke trykke nye penger, inflasjon
Blokkjede, teknologi

Hvorfor investere i Bitcoin?

Hva skjer i fremtiden med Bitcoin og kryptovaluta?
Det er umulig å svare på men mye peker på at kryptovaluta vil nå nye høyder. Stadig flere selskaper og personer tar i bruk kryptovaluta og hver uke som går øker antall brukere og steder hvor du kan bruke kryptovaluta.

2bill doll market cap. nådd januar 2021
Like stort som Apple som selskap

Farer med å bruke bitcoin og kryptovalutaer