By continuing to use this site you agree to our terms of privacy.

Köp Bitcoin

Bitcoin logoBitcoin BTC var världens första och är världens största och mest använda kryptovaluta. Marknadsvärdet på bitcoin i oktober 2022 är över 370 miljarder dollar. En bitcoin är delbar och kan köpas i mindre enheter som kallas Satoshis som är värda 0,00000001 bitcoin. Vill du handla med Bitcoin BTC? Du kan handla bitcoin och andra kryptovalutor på alla handelsplatser i listan nedan. Jämför och hitta det bästa stället för dig att handla med kryptovaluta.

Hur köper jag Bitcoin?

Du kan köpa och handla Bitcoin (BTC) på två olika sätt.

  1. Handla Bitcoin BTC som faktisk kryptovaluta på kryptobörser, till exempel på eToro, Coinsmart eller BitMEX. Då äger du kryptovalutan direkt. Detta är det bästa sättet att investera på lång sikt.
  2. Istället för att köpa kryptovalutan kan du handla Contract for Differences (CFD) på BTC och spekulera i om priset på Bitcoin kommer att gå upp eller ner utan att äga den faktiska kryptovalutan. Du kan investera i Bitcoin eller annan kryptovaluta genom CFD:er på Plus500. CFD:er används oftast för kortsiktiga investeringar.

En CFD är ett finansiellt instrument, vilket är ett kontrakt, vanligtvis mellan en mäklare och en investerare, där den ena parten går med på att betala den andra mellanskillnaden i värdet av ett värdepapper, mellan öppning och stängning av handeln. Du kan antingen hålla en lång position (spekulera att priset kommer att stiga) eller en kort position (spekulera att priset kommer att falla). Detta anses vara en kortsiktig investering eftersom CFD:er används inom kortare tidsramar. För att handla med Bitcoin CFD:er kan du till exempel spekulera i BTC/USD-parningen.

Köp och försäljning av Bitcoin i Norge

Under 2019 lanserade Finanstilsynet ett registersystem för växlare av digital valuta. Det öppnade dörrarna för norska företag att erbjuda köp och försäljning av bitcoin till allmänheten. Branschen är strikt reglerad och alla företag måste registrera sig hos det norska finanstilsynet, oavsett omsättningsbelopp. Norska kryptovalutabörser omfattas också av penningtvättslagen, med skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna. Från och med idag är det möjligt att verifiera din identitet antingen med VIPPS eller BankID.

Skatteregler i Norge

Det norska skatteverket har bestämt att ingen mervärdesskatt (moms) ska läggas på köp och försäljning av bitcoin inom Norge. Vidare betraktas virtuell valuta som en tillgång, vilket återigen innebär att vinster ska beskattas på vanligt sätt. Norska skattebetalare är skyldiga att rapportera innehav till myndigheterna i skattedeklarationen i slutet av varje taxeringsperiod.

Var kan du handla bitcoin i Sverige?

Du kan välja helt fritt var du vill handla bitcoin eller altcoins. Det viktigaste är att du tar med din kryptovalutahandel i deklarationen. Vinster i kryptovaluta är skattepliktiga. De stora internationella företagen har fler och fler handelsmöjligheter än de mindre skandinaviska börserna. På eToro kan du till exempel handla över 70 kryptovalutor direkt på deras kryptobörs. Dessutom kan du bland annat handla aktier på alla börser i Skandinavien och på de stora internationella börserna som London och New York Stock Exchanges utan courtage.

Den bästa skandinaviska kryptobörsen kommer snart att lanseras som heter Bluedot Crypto. Det är den första nordiska börsen där du både kan handla i många kryptovalutor (över 40 stycken) och där du även kan satsa och pantsätta kryptovalutor samt handla med terminer med mera. Hur man köper bitcoin

Mycket bra säkerhet med Proof-of-Work konsensusmekanismen

Bitcoins blockkedja använder en konsensusmekanism som kallas Proof-of-Work. Proof-of-Work (PoW) anses vara den säkraste konsensusmekanismen på marknaden, säkrare än Proof-of-Stake. PoW-blockkedjor säkras och verifieras av virtuella gruvarbetare i en process som kallas “Mining”. Gruvarbetarna försöker vara de första att lösa ett matematikpussel. Den som lyckas lösa uppgiften först får uppdatera blockkedjan och belönas med en förutbestämd mängd Bitcoin-valuta av nätverket.

Proof-of-Work har flera fördelar, det är ett enkelt, robust och beprövat sätt att upprätthålla en säker decentraliserad blockkedja. När värdet på kryptovalutan ökar, uppmuntras gruvarbetarna att gå med i nätverket, vilket ökar både kraften och säkerheten i nätverket. Bitcoin-blockkedjan är i princip byggd för att endast vara en kryptovaluta, vilket innebär att blockkedjan bara behöver bearbeta bitcoin-transaktioner, ungefär som ett stort checkhäfte. I den alternativa Proof-of-Stake-modellen måste blockkedjan även bearbeta en stor mängd smarta kontrakt, DeFi-transaktioner, NFT:er och andra innovationer, vilket kan göra beräkningarna mer komplicerade.

Den största nackdelen med PoW är att processen är energikrävande eftersom den kräver processorkraft för att fungera. Den andra samförståndsmekanismen som kallas Proof-of-Stake har utvecklats för att vara ett snabbare, billigare och mindre resurskrävande system att underhålla. Men som sagt, PoS har stött på sina egna utmaningar, där lösningen för Ethererum var att skapa en helt ny blockchain, som lanserades i september 2022.

Bitcoin historik och funktionalitet

Bitcoin (från “bit” och engelska “coin” = coin) är en form av digital valuta byggd på en idé Wei Dais b-money-förslag och Nick Szabos Bitgold-förslag. Principerna för systemet beskrivs i Satoshi Nakamotos bitcoin white paper från 2008. Konceptet beskrevs första gången 1998 av Wei Dai på Cypherpunks e-postlista.

Myntenheten utvecklades i ett decentraliserat nätverk fritt från centralbanker från januari 2009. Namnet syftar på programvaran med öppen källkod där ett peer-to-peer-nätverk kan handla bitcoin utan en tredje part. Bitcoin är den första implementeringen av en blockchain och “kryptovaluta”.

Kryptovalutan använder kryptering med publik nyckel för att överföra belopp mellan konton. Alla transaktioner är offentliga och lagras i en distribuerad databas. För att förhindra att samma pengar spenderas mer än en gång för varje ägare, implementerar nätverket en p2p-distributerad tidsstämpelserver som realiserar idén med kedjad Proof-of-Work. En fullständig historik över transaktioner lagras i databasen; för att minska lagringsutrymmet på databasen används ett Merkle-träd.

Inget behov för ett centralt styre

En grundläggande skillnad från traditionell valuta är att bitcoin är en fungerande teknik som inte behöver en central emittent. Blockkedjan som gör bitcoin möjlig fungerar på samma sätt som en distribuerad databas spridd över noder i ett peer-to-peer-nätverk. Blockkedjan för en logg över transaktioner och använder kryptografi för att tillhandahålla grundläggande säkerhetsfunktioner, som att se till att bitcoins endast kan användas av den person som äger dem, och när en transaktion väl är genomförd är den synlig för all framtid. En bitcoin-betalning framstår som anonym, eftersom den spåras tillbaka till en bitcoin-“plånbok” som bara är en serie siffror. Men alla kan se vilken “plånbok” det är, och det ska gå att spåra ägarens identitet. Bitcoin-mynt kan skickas över internet till vem som helst med en “bitcoin-adress” (den publika nyckeln).

Bitcoin-mynt lagras i en wallet

Mynten kan lagras virtuellt på en e-plånbok, på en fysisk dator eller på en fysisk plånbok som är bortkopplad från internet(kallas för cold storage på engelska).

Värdehistorik

Den 18 november 2012 värderades den totala bitcoinekonomin till 122 252 993 USD (95 780 478 EUR). Den 16 mars 2016 hade värdet ökat till 6,3 miljarder USD (5,7 miljarder EUR).Prisuppgången fortsatte till december 2017 innan en kraftig korrigering över det nya året innan priset stabiliserades runt 6 000 USD per bitcoin, eller 100 miljarder USD i mitten av 2018. I oktober 2022 är marknadsvärdet på bitcoin över 370 miljarder dollar. Bitcoin historikk

Huvudpoängen med Bitcoin

Hela poängen med bitcoin och dess peer-to-peer-teknologi är att kryptovalutan inte behöver central kontroll för att fungera. Det behöver hanteras av människor i ett nätverk, men det behöver inte hanteras centralt. Blockkedjan ska göra det omöjligt för någon att fuska i nätverket. Det ska inte vara möjligt för en part att manipulera informationen och överföringarna av mynt i kedjan. På så sätt är det tänkt att vara rättvist och säkert för alla inblandade parter. Du ska inte kunna bli lurad under en överföring. Nätverket är öppet och vem som helst kan se blockkedjan och observera transaktioner i realtid. Det finns olika tjänster som erbjuder sådan övervakning.

Bitcoin ramverk

På grund av dess decentraliserade ramverk kan ingen form av tillsynsmyndighet kontrollera bitcoin-valutans värde, vilket skiljer den från konventionell fiat-valuta. Detta innebär att potentiell instabilitet till följd av centralbanker undviks.

Transaktioner utförs direkt, utan någon finansiell mellanhand. Dessa överföringar gör det omöjligt att återföra transaktioner. Bitcoin-klienten sänder transaktionen till närliggande noder, som sprider den vidare i nätverket. Korrupta eller ogiltiga transaktioner avvisas av ärliga tydliga kunder. Att utföra en transaktion är till en början gratis, men det är möjligt att betala en frivillig avgift till andra noder så att transaktionens bearbetning ges högre prioritet.

Det totala antalet bitcoins rör sig mot 21 miljoner över tiden. Penningmängden växer som en geometrisk serie vart 210 000:e block (ungefär vart fjärde år); 2013 kommer hälften att ha genererats och 2017 kommer 3/4 att ha genererats. När den senare milstolpen närmar sig är det troligt att värdet på bitcoins kommer att börja deflatera (öka i verkligt värde) som ett resultat av en låg tillgång på nya pengar. Bitcoins tekniska design tillåter dock uppdelning ner till åtta decimaler (detta ger 2,1 x 1015 totala enheter), vilket återigen kringgår praktiska utmaningar efter prisjustering i ett deflationssystem. Istället för att tjäna pengar på “mining” (generera nya bitcoins) förväntas det att noder under denna period kommer att vara beroende av att konkurrera om transaktionsavgifter.


Framtid

Bitcoin kan bli en framgång eller så kan den misslyckas på grund av devalveringen av valutan, nedgången i användarbasen eller ett globalt statligt tillslag mot programvaran. Övergång till en liknande kryptovaluta är också en möjlighet, om en skapas och visar sig vara mer legitim eller fördelaktig än bitcoin. Det är dock inte givet att det är möjligt att ”förbjuda all kryptovaluta. Decentraliseringen och anonymiteten som förkroppsligas i kryptovalutor verkar vara en reaktion på den amerikanska regeringens lagföring av digitala valutaföretag som E-Gold och Liberty Dollar.

I februari 2011 hade omnämnanden på Slashdot och den efterföljande Slashdot-effekten en inverkan på bitcoins värde såväl som vissa bitcoin-relaterade webbplatser.

Den 5 december 2013 förbjöd kinesiska myndigheter landets banker att hantera transaktioner som involverade den virtuella valutan. Myndigheterna sa att förbudet kom eftersom bitcoin inte stöddes av någon nation eller central myndighet. I meddelandet stod det vidare att myndigheterna skulle öka ansträngningarna för att stoppa användningen av bitcoin vid penningtvätt. På individnivå var det dock fortfarande tillåtet att handla med bitcoin.

Energiförbrukning med Bitcoin

Under de senaste åren har mer fokus riktats mot energiförbrukningen som följer med brytningen av bitcoin. Kritiker har påpekat att det krävs enorma mängder energi för att utvinna nya bitcoin via så kallad “mining”. Under 2018 visade det sig att gruvarbetare använde lika mycket el som Irlands totala förbrukning. Detta har lett till skarp kritik från miljöskyddsorganisationer som anser att den digitala enheten har en negativ inverkan på miljön.

Vad är en Bitcoin-plånbok?

En klient som deltar i bitcoin-nätverket har en plånbok, en speciell fil lagrad lokalt på en dator, som innehåller ett godtyckligt antal kryptografiska nyckelpar.

Kryptering i en bitcoin-“plånbok” kommer vanligtvis att använda ett nyckelpar som består av en privat och en offentlig nyckel. Bokföring i blockkedjan skapar långa, matematiskt genererade hash-rader där det finns ett spår av den publika nyckeln, och det möjliggör identifiering av plånbok.

De offentliga nycklarna, eller bitcoin-adresserna, fungerar som avsändar- och mottagaradresser för de slutpunkter som är involverade i transaktioner. Motsvarande privata nycklar tillåter betalningar uteslutande från den klienten. Adresserna innehåller ingen information om sina respektive ägare och anses generellt vara anonyma. Adresser i läsbar form är strängar på cirka 33 tecken långa som består av slumpmässiga siffror och bokstäver, men som alltid börjar med siffran 1 och i formen 175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W. Det är möjligt för bitcoin-användare att äga flera adresser, och man kan faktiskt generera nya adresser utan några praktiska begränsningar, eftersom generering av nya adresser kräver relativt lite datorkraft, liknande att generera ett offentligt/privat nyckelpar, och inte är beroende av kontakt med andra noder i nätverket. Användarens anonymitet bevaras när man skapar engångs- och engångsadresser.

Transaktioner med Bitcoin

Bitcoin innehåller den publika nyckeln (adressen) till den nuvarande ägarens plånbok. När en användare A överför pengar till en användare B formaliseras ägarbytet genom att A lägger till B:s publika nyckel (adress) till bitcoins som ska ingå i transaktionen och signerar med sin egen privata nyckel. Sedan sänder A dessa pengar i peer-to-peer-nätverket som en transaktion. Resten av nätverksnoderna validerar de kryptografiska signaturerna och beloppet i transaktionen, innan den accepteras.

Hur fungerar en blockchain?

Huvudkedjan består av den längsta serien av block som börjar från ursprungsblocket till och med det sista blocket. Föräldralösa block finns utanför huvudkedjan. En transaktionssändning till andra noder blir inte officiell förrän den bekräftas i en samlad, tidsindexerad lista över alla kända transaktioner, kallad blockchain. Detta erkännande är baserat på ett arbetsbevissystem för att förhindra förfalskning och att samma pengar används mer än en gång av samma person.

Varje genererande nod samlar alla transaktioner som väntar på bekräftelse i ett kandidatblock, en fil som bland annat innehåller en kryptografisk hash av det tidigare bekräftade blocket som är känt för noden. Den försöker sedan producera en kryptografisk hash av det blocket med givna egenskaper, en process som i genomsnitt kräver ett förutsägbart antal upprepningar av trial and error. När en nod hittar en lösning på ett sådant problem meddelas det till resten av nätverket. De andra noderna tar sedan emot det nya lösta blocket och validerar det innan det läggs till i blockkedjan.

Så småningom kommer blockkedjan att innehålla historien om kryptografiskt ägande av alla bitcoins från deras ursprungliga generator till den nuvarande ägaren. Om en användare försöker spendera pengar som han redan har spenderat, kommer detta att framgå av denna historia och transaktionen kommer att avvisas.


Generering av bitcoins

Bitcoin-nätverket genererar en ny sats med mynt ungefär sex gånger varje timme. Alla användare kan potentiellt ta emot pengar genom att köra bitcoin-mjukvaran med funktionen “generera bitcoins” aktiverad, eller en likvärdig programvara specialiserad för användarens hårdvara. Processen att generera mynt kallas “gruvdrift” (motsvarande gruvdrift, eller utvinning på norska). Sannolikheten att en given användare kommer att få en sats med mynt beror på den beräkningskraft den bidrar med till nätverket i förhållande till den kombinerade beräkningskraften för alla andra noder.

Mängden bitcoins per lot överstiger aldrig 50 BTC (plus transaktionsavgifter), och utbetalningarna är programmerade att minska med tiden och gå mot noll, så att det aldrig kommer att existera mer än 21 miljoner bitcoins. I takt med att utbetalningarna för nylösta block minskar förväntas motivet för att driva blockgenererande noder övergå till intäkter från transaktionsavgifter.

Alla genererande noder i nätverket tävlar om att vara de första att hitta en lösning på det kryptografiska problemet i sitt kandidatblock, ett problem som kräver upprepade trial-and-error-försök. När en nod hittar lösningen meddelas den till resten av nätverket och noden gör anspråk på att en ny sats bitcoins betalas för det arbete den har gjort. Resten av noderna validerar blocket och lägger till det i kedjan.

Noder kan dra fördel av sina CPU:er med standardklienten, eller deras GPU:er med speciell programvara. Användare kan också generera bitcoins kollektivt, genom så kallad “pooled mining”.

För att säkerställa att max ett block genereras var tionde minut, justeras svårighetsgraden på problemen varannan vecka så att den totala beräkningskraften i nätet inte leder till en snabbare ökning av pengarna än vad som förutsetts.

Bitcoin-utvinning

Den ursprungliga idén bakom kryptovaluta var att vem som helst skulle kunna vara en del av nätverket och bearbeta transaktioner (mining). Så här var det från början, men så småningom har specialiserad hårdvara för bitcoin-brytning utvecklats. Den överträffade snabbt vanliga datorer. Idag är det så olönsamt att bryta med en vanlig dator att det praktiskt taget inte går.

Ett problem i förhållande till Bitcoin är att brytning av kryptovalutan genererar elförbrukning. Ju mer det bryts, desto mer elförbrukning bidrar valutan till. I en värld där el har blivit en knapp resurs kan detta bli ett framtida problem om elförbrukningen kopplad till att bryta kryptovalutan inte löses.

Transaktionsavgifter förknippade med Bitcoin

Eftersom noder inte har någon skyldighet att inkludera transaktioner i de block de genererar, kan bitcoin-avsändare betala en frivillig transaktionsavgift. Detta kommer att påskynda transaktionen och uppmuntra användare att köra noder, särskilt när svårigheten att generera bitcoins ökar eller utbetalningen per block minskar med tiden. Noder belönas med de transaktionsavgifter som är associerade med alla transaktioner som ingår i deras kandidatblock. Alternativa implementeringar Förutom den officiella bitcoin-klienten och biblioteket finns det också en öppen källkodsimplementering av Bitcoin-protokollet i Java kallad BitCoinJ, utvecklad av Mike Hearn, en Google-utvecklare. Ett alternativt användargränssnitt är bitcoin-js-remote, ett webbgränssnitt i JavaScript.

Frågor och svar om Bitcoin

Bitcoin i Sverige

 

Säkerhet och lönsamhet

Bitcoin-nätverket anses vara mycket säkert och är ett av de säkraste nätverken i världen. Den har stått emot många attacker från hackare. I de fall säkerhetshål har hittats har de snabbt stängts. Mjukvaran i sig är alltså robust. En ökande risk har ändå uppstått på grund av något som inte var förutsett, nämligen att en betydande del av säkerheten i bitcoin är att det är ett decentraliserat nätverk.

Var det Satoshi Nakamoto som uppfann bitcoin?

Mysterium omger grundaren av bitcoin. En 37-årig man vid namn Satoshi Nakamoto har utsetts till den ursprungliga designern av programvaran. Det är inte känt om Satoshi Nakamoto är ett riktigt namn eller en pseudonym eller om det representerar en person eller en grupp. Det finns spekulationer om att Nakamoto är av brittiskt ursprung, på grund av brittisk formatering i hans eller hennes arbete.Den minsta bitcoin-enheten kallas satoshi som hyllning till grundaren.