By continuing to use this site you agree to our terms of privacy.

Hva betyr at kryptovalutaer slik som Bitcoin er svært volatile?

At kryptovalutaer er svært volatile betyr at prisen kan endres kraftig fra dag til dag, time for time.

Kryptovalutaer er ikke regulert slik norske kroner eller amerikanske dollar er og der er ingen som gjør støttekjøp for å holde prisen stabil.

Prisene på kryptovaluta påvirkes kun av tilbud og etterspørsel i markedet. Derfor er det helt essensielt at man er oppdatert på priser før kjøp og salg for å kunne gjøre gode handler.

Hvordan følge med på utviklingen i kryptovaluta markedet

Bitcoin er den aller største og mest kjente av kryptovalutaene som finnes. Mange kjenner nok også til Ethereum og Litecoin. Og for de som er interresert i popkultur også Dogecoin.

Markedet svinger og det er lurt å følge med på utviklingen i hele markedet for kryptovalutaer. Store svingninger oppstår rett som det er så følg med på hva som skjer i hele markedet og ikke bare på de valutaene du har investert i.

Hva påvirker valutamarkedets frem- og tilbakegang?

Positivt
Tilgang til ny kapital
Institusjonelle investorer kjøper kryptovalutaer
Kjente investorer / kjendiser uttaler seg
Flere nye bruksmåter for kryptovalutaer
Bedre løsninger
Flere butikker / kommersielle aktører tilgjengeliggjør betaling med kryptovalutaer
Flere vil kunne benytte seg av Bitcoin og andre kryptovalutaer i fremtiden

Negativt
Land kan forby kryptovalutaer
Endrede reguleringer i land
Svindelsaker
Hvordan medier skriver ovenfor kryptovalutaer

Fordeler med kryptovalutaer

Det er mange fordeler med kryptovalutaer som gjør at mange har tro på at dette er fremtiden og vil utkonkurrere pengesystemet vi har i dag. (I dag er markedet for kryptovaluta ca 1% av pengene i verden, eller like mye som verdien av aksjene i Apple. Derfor er det stor sannsynlighet for at markedet vil vokse sterkt. Bare å gå fra 1% til 2 % er en dobling i markedet og viser hvilket potensiale det er i kryptovaluta.)

Dersom flere kommer til å ta i bruk kryptovaluta som betalingsmiddel og etterspørselen øker vil vi kunne oppleve høyere priser enn i dag.

I mange land stoler ikke befolkningen hverken på bankene eller staten. Mange har også opplevd svært stor inflasjon hvor papirpengene har mistet verdien i løpet av svært kort tid.

Dessuten er det mange mennesker som ikke har tilgang til en bank eller aldri har hatt eller vil ha en bankkonto. Mobil vet man at de gjerne mobil har tilgang til. Dette kan være med å på å gjøre at markedet for kryptovaluta kan være inngang til —-forksjellige tjenester slik som lagring av valuta, betaling og også lån i fremtiden.